8 Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội xuất xắc nhất

5/5 - (6 bình chọn)

Bài viết này giới thiệu đến các học viên cao học đang trong quá trình chọn lựa đề tài cũng như hoàn thiện luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội những mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội xuất xắc. Những mẫu luận văn phần nào sẽ giúp các học viên có những kiến thức và tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình làm luận văn của mình.

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 1

Đề tài: Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Nghiên cứu có đóng góp về mặt lý thuyết về hoạt động Công tác xã hội trong bệnh viện và những nhóm yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động hỗ trợ bệnh nhân. Cụ thể, các kết quả của nghiên cứu sẽ đóng góp cơ sở nhận biết yếu tố: nhân viên CTXH, người bệnh, cơ sở vật chất và kinh phí ảnh hưởng tới hoạt động CTXH hỗ trợ bệnh nhân trong bệnh viện thế nào. Nghiên cứu còn là kênh tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu cùng lĩnh vực về sức khỏe, tâm lý, công tác xã hội trong bệnh viện,… làm tài liệu tham khảo cho bệnh viện.

 Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần chỉ ra thực trạng, những yếu tố ảnh hưởng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ Công tác xã hội trong hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nghiên cứu sẽ giúp ban lãnh đạo phòng và bệnh viện nhận diện được các nhân tố quyết định đến hoạt động này. Trên cơ sở đó, các nhà lý xây dựng mối quan hệ lâu tốt đẹp giữa bệnh viện và người bệnh. Nghiên cứu này cũng đưa ra những khuyến nghị giải pháp cụ thể cho nhân viên công tác xã hội những biện pháp giúp cải thiện chất lượng.

Kết cấu đề tài

Kết cấu luận văn thạc sĩ gồm có 03 chương trong đó:

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Phần nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ bệnh nhân

Chương 2: Thực trạng dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ bệnh nhân Phần III: Phần kết luận

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1IXqDHcU9Yivco77Qpf-Pspr_hLqMo0-l/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 2

Đề tài 2: Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần trong Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Bạc Liêu

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm đến lĩnh vực công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần; cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các nhà xây dựng chính sách có nội dung liên quan. Đồng thời làm rõ việc vận dụng các phương pháp và kỹ năng công tác xã hội trong quá trình nghiên cứu, củng cố sâu sắc hơn hiểu biết về các lý thuyết, phương pháp và kỹ năng công tác xã hội cá nhân đã được học và thực hành trong thực tiễn.

 Ý nghĩa thực tiễn

Các kết quả nghiên cứu “Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần trong Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Bạc Liêu”mà đi sâu vào các hoạt độngnhư: Hoạt động tham vấn; Hoạt động hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng; Hoạt động kết nối nguồn lực; Tiến trình công tác xã hội cá nhântrong quản lý ca đối với người tâm thầntrong Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Bạc Liêu, có thể trở thành tài liệu tham khảo tốt đối với các cá nhân, tổ chức trong quá trình nghiên cứu, thực hiện phát triển công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Bạc Liêu.

Nghiên cứu còn là cơ hội cho học viên được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tạo điều kiện cho học viên được tham gia vào các hoạt động công tác xã hội cá nhân tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, có cơ hội được chia sẻ, hỗ trợ đối với các đối tượng nghiên cứu.

Kết cấu đề tài

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục thì phần Nội dung luận văn gồm 03 chương, cụ thể là:

Chương 1: Cơ sở lý luận về các hoạt động công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần

Chương 2: Thực trạng công tác xã hội cá nhân đối với người bệnh tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Bạc Liêu.

Chương 3:Vận dụng công tác xã hội cá nhântrong hỗ trợ người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu và đề xuất các giải pháp

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1BfPG4Zeot-23qibv8iaKNmmZg-PJfe_L/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 3

Đề tài: Dịch vụ công tác xã hội cho người cao tuổi tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung và làm sáng tỏ lý luận về dịch vụ CTXH với người cao tuổi như: Các khái niệm về dịch vụ CTXH; dịch vụ CTXH với người cao tuổi; các đặc điểm và nhu cầu của người cao tuổi về dịch vụ CTXH...Qua đó góp phần bổ sung, làm phong phú thêm các kiến thức về CTXH nói chung và CTXH với người cao tuổi nói riêng.

 Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội về đặc điểm, nhu cầu của người cao tuổi, đặc biệt là nhu cầu vụ dịch vụ CTXH và vai trò của nghề CTXH nói chung và vai trò của các dịch vụ CTXH trong hoạt động chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi nói riêng.

Kết quả nghiên cứu còn góp phần bổ sung những kiến thức về thực trạng dịch vụ CTXH nói chung, đặc biệt là dịch vụ CTXH với người cao tuổi trong điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của một xã của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hoạt động cung cấp dịch vụ CTXH với người cao tuổi tại địa bàn nghiên cứu. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ CTXH với người cao tuổi, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi trên địa bàn.

Các kết quả nghiên cứu đề tài này còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo đối với các sinh viên và những người có quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi nói chung cũng như lĩnh vực CTXH với người cao tuổi nói riêng.

Kết cấu đề tài

Đề tài kết cấu gồm 3 phần:

Phần I: Phần mở đầu

Phần II: Phần nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận lý luận về dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi

Chương 2: Thực trạng dịch vụ xã hội với người cao tuổi trên địa bàn xã Bình Lợi, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi tại xã Bình Lợi, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Phần

III: Phần kết luận

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/16fnXn9hRTZiMKMHRyNAQS98rrHmOWjji/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 4

Đề tài: Hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Đề tài này thuộc nhóm đề tài ứng dụng lý thuyết công tác xã hội vào giải quyết vấn đề thực tiễn, đó là thiết lập, tổ chức CTXH trong bệnh viện. Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ, minh chứng cho các thuyết liên quan đến việc thực hiện CTXH trong bệnh viện: thuyết nhu cầu, thuyết về quyền con người, thuyết vai trò. Từ đó hình thành tiến trình, hỗ trợ, định hướng cho việc triển khai CTXH trong ngành Y tế với trường hợp cụ thể của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

 Ý nghĩa thực tiễn

-Nghiên cứu nhằm đưa ra mặt tốt của CTXH trong bệnh viện để thấy tính tích cực, hiệu quả và triển khai sâu rộng trong ngành y tế.

- Xem xét những mặt còn hạn chế để tránh những sai sót và định hướng đúng đắn trong việc xây dựng mô hình đúng, chuẩn phát triển nghề CTXH trong y tế.

Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả đề cập đến vai trò của NVCTXH trong bệnh viện đối với người bệnh và đối với nhân viên y tế.

Đối với người bệnh, NVCTXH là người hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; là người kết nối với các nguồn lực nhằm hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp; là người cung cấp thông tin về bệnh nhân cho nhân viên y tế nắm rõ hơn, giúp quá trình điều trị được nhanh chóng và nắm bắt bệnh tật của bệnh nhân một cách chính xác hơn.

Đối với nhân viên y tế, NVCTXH là người trợ giúp, hỗ trợ về tâm lý khi bệnh nhân có biểu hiện khủng hoảng, hoặc trầm cảm, hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị của bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình nhập và xuất viện…Ngoài ra NVCTXH còn đóng vai trò là nhà tư vấn về chế độ bảo hiểm, viện phí, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục viết tắt, danh mục bảng số liệu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục kèm theo thì khóa luận bao gồm 3 chương sau:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xã hội trong bệnh viện.

+ Chương 2: Thực trạng hoạt động công tác xã hội trong Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hiện nay.

+ Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1x46ZQpHJXyWS0VVCkZ2eSgugFb2vClqR/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 5

Đề tài: Dịch vụ Công tác xã hội tại Bệnh viện Da liễu – Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Đề tài cung cấp cơ sở lý luận và các khái niệm cơ bản có liên quan đến CTXH trong bệnh viện. Đồng thời làm rõ việc thực hiện các dịch vụ CTXH trong bệnh viện Da liễu – TP. HCM và các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ CTXH trong bệnh viện.

Đề tài sử dụng và góp phần kiểm chứng một số quan điểm lý thuyết nổi bật trong CTXH như: thuyết nhu cầu Maslow, thuyết hệ thống, thuyết nhận thức hành vi để lý giải một số vấn đề thực tiễn trong quá trình nghiên cứu.

 Ý nghĩa thực tiễn

Luận văn góp phần làm sáng tỏ thực trạng thực hiện dịch vụ CTXH tại Bệnh viện Da liễu – TP. HCM. Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dịch vụ CTXH trong bệnh viện. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong bệnh viện Da liễu – TP. HCM.

Nghiên cứu còn là cơ hội cho học viên được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tạo điều kiện cho học viên được tham gia vào các hoạt động CTXH trong bệnh viện, có cơ hội được chia sẻ, hỗ trợ đối với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung chính gồm 03 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận

- Chương 2: Thực trạng thực hiện dịch vụ CTXH trong bệnh viện Da liễu – TP. HCM

- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội trong bệnh viện Da liễu – TP. HCM.

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1HTFZeqMHqTvcDmRf2MATejUK4fjXTYlE/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 6

Đề tài: Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại trung tâm BTXH tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu lý luận của đề tài góp phần bổ sung và làm sáng tỏ lý luận về dịch vụ CTXH với NCT như: Các khái niệm về dịch vụ, dịch vụ CTXH; dịch vụ CTXH với NCT; các đặc điểm và nhu cầu của NCT về dịch vụ CTXH, nội dung về dịch vụ CTXH tại Trung tâm BTXH... Qua đó góp phần bổ sung, làm phong phú thêm các kiến thức về CTXH nói chung và dịch vụ CTXH với NCT nói riêng.

 Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung thêm những nhận định, đánh giá về thực trạng dịch vụ CTXH với NCT tại Trung tâm BTXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến DVCTXH với NCT tại Trung tâm. Những giải pháp, khuyến nghị về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CTXH với NCT tại Trung tâm BTXH cũng góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội và hiệu quả chăm sóc, trợ giúp NCT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết cấu đề tài

Phần nội dung gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ CTXH tại Trung tâm BTXH.

Chương 2: Thực trạng dịch vụ CTXH với NCT tại Trung tâm BTXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương 3: Khuyến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ CTXH với NCT tại Trung tâm BTXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Fjw87NIGyFmBe37Mxl5IANhpO01Vrvnl/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 7

Đề tài: Thực trạng hoạt động CTXH tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Đề tài góp phần hệ thống hóa, khái quát hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản thực trạng hoạt động CTXH tại bệnh viện.

Đề tài sẽ làm cơ sở cho nghiên cứu thực tiễn trong tương lai, bên cạnh đó, đề tài cũng góp phần đóng góp một phần thông tin dữ kiện cho hoạt động CTXH bệnh viện.

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhóm nghiên cứu sau chia sẻ tại các sự kiện hội thảo.

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ ngành y tế về tiếp cận và hỗ trợ chữa trị chăm sóc người bệnh, thân nhân người bệnh đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm CTXH trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.

 Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả của đề tài góp phần vào việc nâng cao chất lượng phục vụ thân nhân, bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Việc thu thập thông tin, xác định nhu cầu là điều rất cần thiết góp phần vào việc cải thiện, nâng cao chất lượng và đáp ứng được những nhu cầu cần thiết liên quan đến CTXH cho thân nhân, bệnh nhi khi đến điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, vai trò của nhân viên CTXH trong bệnh viện cũng ngày càng được chú trọng, đầu tư về nhân lực, chuyên môn để ngày càng phát triển hơn, góp phần mang lại sự hài hòa về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh.

Nghiên cứu còn là cơ hội cho học viên được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tạo điều kiện cho học viên được tham gia vào các hoạt động CTXH trong bệnh viện, có cơ hội được chia sẻ, hỗ trợ đối với các khách thể nghiên cứu.

Kết cấu đề tài

Đề tài kết cấu gồm 3 phần:

-Phần mở đầu

-Phần nội dung

·Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện.

·Chương 2: Thực trạng hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

·Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động Công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

-Phần kết luận

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1XV9OM99VqcDqktdHOPyWvZ-uM6XnKN4V/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội số 8

Đề tài: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Ý nghĩa nghiên cứu của luận văn

Ý nghĩa lý luận

Góp phần làm rõ cơ cở khoa học, vai trò của nhân viên CTXH, cùng các tài liệu tham khảo từ những nguồn sách, báo, internet,... đối với công tác giảm nghèo. Vận dụng vào thực hiện hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận về công tác xã hội, lý luận vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo; khái niệm CTXH, vai trò  của nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo, một số yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo.

 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo giúp NVXH tại địa phương nhìn nhận chính xác về vai trò của NVXH trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận các chính sách từ đó giúp NVXH có sự củng cố, phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong việc trợ giúp người nghèo.

Tôi hy vọng đề tài đưa ngành CTXH đến gần hơn với người nghèo, nâng cao vị thế ngành trong lòng người dân. Những cán bộ đóng vai trò là nhân viên CTXH tại địa phương được chú trọng hơn về chuyên môn, có được những cơ sở để có thêm những cách thức, hoạt đọng mới để phát huy đúng vai trò của mình.

Thông qua đề tài nghiên cứu để thấy được tầm quan trọng của các hoạt động thực hành CTXH trong công tác hỗ trợ hộ nghèo và các hoạt động trợ giúp người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương (địa bàn nghiên cứu)..

Kết cấu đề tài

Đề tài gồm có 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Trong đó, phần nội dung gồm có 3 chương:

- Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vai trò của nhân viên xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo.

- Chương 2: Thực trạng của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

- Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò của nhân viên CTXH trong việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đông Hải Kết luận,

Kiến nghị.

Link download miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Z0ZcWs2JUxqSWIhqdhI2zZbRmaiJjrrO/view?usp=sharing

Trên đây bài viết giới thiệu bạn đọc 8 mẫu luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội chọn lọc nhất. Ngoài ra đối với các bạn theo học chuyên ngành tài chính ngân hàng, bạn đọc có thể thao khảo thêm bài viết sau: 10 bài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt điểm cao chọn lọc nhất.

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội

Cấu trúc luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội truyền thống
Cấu trúc luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội truyền thống

Cấu trúc luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội truyền thống, như sau:

1. Phần mở đầu:

1.1.    lý do chọn đề tài, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

1.1.2.    Mục tiêu nghiên cứu

-    Mục tiêu tổng quát

-    Mục tiêu cụ thể

1.1.3.    Các câu hỏi nghiên cứu

1.1.4.    Đối tượng và phạm vị nghiên cứu

-    Đối tượng nghiên cứu

o Không gian nghiên cứu

o  Thời gian nghiên cứu

-    Phạm vị nghiên cứu

1.1.5.    Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận: Đây là hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu, phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực. Tất cả những lý luận và nguyên lý nào có tác dụng hướng dẫn, gợi mở, chỉ đạo đều là những lý luận và nguyên lý có ý nghĩa phương pháp luận. - nghiên cứu gắn bó với các hình thức tư duy: lý luận, thực tiễn, sáng tạo và phản biện. Chẳng hạn như phương pháp duy vật biện chứng.

Phương pháp nghiên cứu, có thể:

-    Phương pháp phân tích thống kê – chủ yếu là sử sụng các dữ liệu thống kê (số liệu thứ cấp) để tạo ra các thống kê mô tả và có liên quan để phân tích minh chứng các luận điểm, luận cứ

-    Phương pháp điều tra và khảo sát

-    Phương pháp phân tích và tổng hợp

-    Phương pháp suy diễn và quy nạp, ..

Cách tiếp cận: Với các quan điểm lý luận và thực tiễn. Chẳng hạn như cách tiếp cận từ quan điểm lịch sử. Điều đó cho thấy tiếp cận, nghiên cứu theo thời gian từ cổ xưa đến hiện đại.

1.1.6.Lược khảo tài liệu:

Các tài liệu dùng để tham khảo trước đó về các đề tài nghiên cứu tương tự. Có thể bạn tham khảo tài liệu, công trình của người khác rồi trình bày hiểu biết và kết quả của họ ở đây.

1.1.7.Giới thiệu các chương trong luận văn.

Chẳng hạn:

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 1 – Khung nghiên cứu và lý thuyết(cơ sở lý luận)

Chương này hệ thống hóa và trình bày các lý thuyết và quan điểm lý luận làm luận điểm khoa học xuyên suốt cho đề tài nghiên cứu: Có nhiều cách kết cấu và cấu trúc khác nhau  chẳng hạn kết cấu và cấu trúc như sau:

1.1    Khái niệm về đối tượng nghiên cứu

1.2    Nội dung...

1.3  Đặc điểm...

1.4   Vai trò...

1.5    Các yếu tố ảnh hưởng đến đối tượng

1.6    Bài học kinh nghiệm từ trong và ngoài nước...

Kết luận (nếu có)

Chương 2 – Phân tích thực trạng của đối tượng nghiên cứu

Phần này là phần quan trọng nhất đó là việc sử dụng các dữ liệu thống kê (số liệu thứ cấp) kết hợp với điều tra khảo sát để phân tích theo các tiêu chí thích ứng, nhằm rút ra những kết quả, bất cập và nguyên nhân ... Đây là những căn cứ quan trọng cho các đề xuất (giải pháp).

Chương 3 – Các giải pháp (hoàn thiện)

 Một số gợi ý như sau:

3.1    Trình bày về thuận lợi và khó khăn trong việc đưa ra giải pháp

3.2    Đưa ra định hướng và các quan điểm...

3.3    Đưa ra các giải pháp...

3.4    Các đề nghị

Kết luận chung

Trong quá trình quá trình lựa chọn đề tài và viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành công tác xã hội, nếu có khó khăn bạn có thế tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn 3C. Với hơn 10 năm hoạt động và đội ngũ viết bài nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn bạn được kết quả cao nhất.

5/5 - (6 bình chọn)
Chia sẻ ngay:
Có thể bạn thích:
Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

123TaiLieu.vn

123TaiLieu.VN là trang Website chuyên chia sẻ những thông tin hay và bổ ích về học tập, ảnh đẹp và mẹo vặt. Bạn có thể tìm thấy những kiến thức tổng hợp vô cùng thú vị ngay tại đây. Hãy cùng nhau xây dựng, chia sẻ và đánh giá những bài học trải nghiệm cùng những thông điệp tuyệt vời vì công cuộc xây dựng một cuộc sống tươi đẹp giàu mạnh hơn nhé!
crosstext-align-right